Thông tin nhân sự

0
1012

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự như sau:

 1. Võ Thị Ánh Dương, Trưởng phòng Kinh doanh, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm IPT, kể từ ngày 21/04/2015.
 2. Ông Võ Văn Thư, Kế toán trưởng, Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm SST, kể từ ngày 01/05/2015.
 3. Lê Dạ Thảo, Trưởng bộ phận Báo cáo và Kiểm soát Nội bộ, Phòng Kế toán, Trung tâm SGP được điều động và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm SST, kể từ ngày 01/05/2015.
 4. Ông Thiều Quang Trung thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Quản lý Ứng dụng, Phòng CNTT SPT, kể từ ngày 01/05/2015.
 5. Ông Nguyễn Thanh Hải được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Quản lý Ứng dụng, Phòng CNTT SPT, kể từ ngày 01/05/2015.
 6. Ông Lê Quốc Huy được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ phận tính cước và quản trị CCBS, Phòng CNTT SPT, kể từ ngày 01/05/2015.
 7. Ông Phùng Khiêm được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS), kể từ ngày 25/05/2015.
 8. Thành lập Đội Phòng cháy và Chữa cháy Cơ sở tại trụ sở Công ty, kể từ ngày 29/05/2015.
 9. Ông Nguyễn Mạnh Nhuận, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Hà Nội (SPT KV1) được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 01/06/2015.
 10. Ông Huỳnh Thanh Danh được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT tại TP. Cần Thơ (SPT KV4), kể từ ngày 10/06/2015.
 11. Ông Lê Hồng Khánh được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty SPT, kể từ ngày 17/06/2015.
 12. Ông Phan Xuân Lương được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 19/06/2015.

SPT Ngày Nay