Thông tin nhân sự tháng 5/2015

0
990

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 05/2015 như sau:

  1. Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty SPT, kể từ ngày 07/05/2015.
  2. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) được thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đo kiểm, Trung tâm STS, kể từ ngày 18/05/2105.
  3. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Ban Kiểm toán Nội bộ SPT, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đo kiểm, Trung tâm STS, kể từ ngày 18/05/2105.

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]