Gương sáng điển hình SPT tháng 04/2016

0
868

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 04/2016. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

 1. Anh Nguyễn Tiến Trung – Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm STC

STC - Ong Nguyen Tien Trung - MNV 2955 - Ngay vao 16-04-2008_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng mang về các hợp đồng Leased line, thoại cho Đơn vị đạt doanh thu, hiệu quả cao.

 1. Anh Huỳnh Thiên Bảo – Chuyên viên Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm STC

STC - Ong Huynh Thien Bao- MNV 0591 - Ngay vao 15-11-2001_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng mang về các hợp đồng Leased line, ISDN cho Đơn vị đạt doanh thu, hiệu quả cao.

 1. Anh Nguyễn Anh Tuấn – Giám sát viên, Phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm STC

STC - Ong Nguyen Anh Tuan - MNV 2803 - Ngay vao 4-10-2007_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt công việc được giao; Quản lý ca trực đạt hệ số đáp ứng trên 97%.

 1. Anh Nguyễn Đắc Hưng – Chuyên viên Phòng Hành chính – Quản trị SPT

KVP - Ong Nguyen Dac Hung - MNV 2633 - Ngay vao 1-6-2006_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp tham gia và giám sát việc sửa chữa, cải tạo hệ thống điện, nước… tại số 10 Cô Giang.

 1. Anh Đào Đình Dư – Chuyên viên Phòng Công nghệ – Thông tin SPT

KVP - Ong Dao Dinh Du - MNV 940 - Ngay vao 09-4-2003_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt việc triển khai hệ thống IPDR Collector cho hệ thống CMTS của Công ty và các đối tác VTVCab, Vita.

 1. Anh Đinh Thế Vinh – Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Trung tâm IPT

 IPT - Ong Dinh The Vinh - MNV 3229 - Ngay vao 10-8-2009_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác xử lý sự cố, đảm bảo an toàn mạng cáp phục vụ AGG (HCM-Vũng tàu) 24/7.

 1. Anh Bùi Thanh Hùng – Nhân viên Dây máy, Đội Công trình, Trung tâm STS

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác thi công, đấu chuyển công trình ngầm hóa đúng thời gian và tiến độ được giao.

 1. Anh Lê Tấn Kiệt – Nhân viên dây máy, Đội Công trình, Trung tâm STS

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác xử lý sự cố, cắt chuyển công trình ngầm hóa đúng thời gian và tiến độ được giao.

 1. Anh Nguyễn Ngọc Lâm – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm SGP

SGP - Ong Nguyen Ngoc Lam - MNV 0666 - Ngay vao 26-09-2002_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt việc nhận thư từ và hàng phụ tùng xe ôtô của Công ty Mercedes -Benz.

 1. Anh Trương Đại Hải – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm SGP

SGP - Ong Truong Dai Hai - MNV 4452 - Ngay vao 26-10-2013_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

 1. Anh Đinh Tiến Hoàng – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Cô Giang, Trung tâm SGP

SGP - Ong Dinh Tien Hoang - MNV 4519 - Ngay vao 26-07-2014_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

 1. Anh Trần Văn Thái – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Cô Giang, Trung tâm SGP

SGP - Ong Tran Van Thai - MNV 4414 - Ngay vao 27-05-2013_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

 1. Anh Hoàng Hoàng Long – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Tân Bình, Trung tâm SGP

SGP - Ong Hoang Hoang Long - MNV 2942 - Ngay vao 26-03-2008_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

 1. Anh Lê Bá Hoàng – Nhân viên Dây máy, Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Chi nhánh SPT KV3

KV3 - Ong Le Ba Hoang - MNV 4798 - Ngay vao 07-12-2015_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt công tác xử lý sự cố, lắp đặt phát triển thuê bao mới đúng yêu cầu và tiến độ được giao.

 

Công tác biểu dương và nêu gương sáng điển hình hàng tháng được phát động nhằm phát huy hơn nữa tinh thần thi đua công tác trong toàn thể CB-CNV SPT; đồng thời động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có những hoạt động và thành tích tốt trong tháng, đóng góp hiệu quả vào thành quả và hình ảnh Công ty.

 

SPT Ngày Nay

[fblike layout="button_count" show_faces="true" action="like"][googleplusone size="small"][tweet layout="horizontal"]