Gương sáng điển hình SPT tháng 5/2015

0
764

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 5/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

  1. Ông Đinh Thế Vinh – Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác xử lý sự cố, đảm bảo an toàn mạng cáp phục vụ AAG 24/7.

IPT - Dinh The Vinh - MNV 3229 - Ngay vao 10-08-2009

  1. Lê Thị Tường Anh – Nhân viên Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới đạt chỉ tiêu lưu lượng gọi quốc tế về Việt Nam trên 2 triệu phút.

IPT - Le Thi Tuong Anh - MNV 2149 - Ngay vao 20-01-2005

  1. Ông Lư Thành An – Nhân viên Bán hàng, Nhóm PayTV_STC TP.HCM, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác bán hàng VTVcab đạt hiệu quả cao.

STC - Lu Thanh An - MNV 4502 - Ngay vao 10-04-2014

  1. Ông Võ Minh Khánh – Nhân viên Bán hàng, Nhóm PayTV_STC TP.HCM, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác bán hàng VTVcab đạt hiệu quả cao.

STC- Vo Minh Khanh - MNV 4072 - Ngay vao 26-04-2012

  1. Ông Nguyễn Ngọc Quốc Tiến – Nhân viên Kỹ thuật, Nhóm PayTV_STC TP.HCM, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia lắp đặt VTVcab cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả; hướng dẫn kỹ thuật cho các nhân viên mới thuộc Nhóm.

STC - Nguyen Ngoc Quoc Tien - MNV 3147 - Ngay vao 04-05-2009

  1. Ông Nguyễn Minh Vương – Trưởng Nhóm PayTV_STC TP.HCM, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác của Nhóm PayTV_STC TP.HCM.

STC - Nguyen Minh Vuong - MNV 1279 - Ngay vao 08-09-2003

  1. Ông Lưu Hữu Hùng – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và phối hợp tốt với các Phòng/Ban/Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STC - Luu Huu Hung - MNV 2132 - Ngay vao 18-05-2005

  1. Ông Phạm Hoài Nam – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác di dời đài trạm, theo dõi ngầm hóa.

STC - Pham Hoai Nam - MNV 2336 - Ngay vao 27-06-2005

  1. Cao Cẩm Tú – Tổ trưởng Tổ kinh doanh dịch vụ VAS, P. Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV4

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KV4 - Cao Cam Tu - MNV 4534 - Ngay vao 01-07-2014

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]