Thông tin nhân sự tháng 10/2015

0
689

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 10/2015 như sau:

  1. Hồ Thị Vân Anh được tái bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 08/10/2015.
  2. Ông Dương Quang Bảo, Chuyên viên Chi nhánh SPT KV3, được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Dự án, Chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 02/11/2015.
  3. Ông Lê Hữu Tiến, Tổ trưởng Nội dung số, Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Chi nhánh Chi nhánh SPT KV3, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nội dung số, Chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 02/11/2015.
  4. Ông Trương Đình Thức, Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty SPT được tạm thời phân công kiêm nhiệm công tác Phụ trách, Điều hành và Ký phê duyệt các chứng từ thuộc lĩnh vực kế toán của Phòng Kế toán, Chi nhánh SPT KV4, từ ngày 06/10/2015 đến 06/04/2016.
  5. Thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính SPT, kể từ ngày 06/11/2015.

SPT Ngày Nay