Thông tin nhân sự tháng 7/2015

0
1112

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 7/2015 như sau:

  1. Ông Nguyễn Văn Phúc được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Phát triển Dự án, kể từ ngày 21/07/2015.
  2. Kiều Thị Yến Vân được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Hà Nội (SPT KV1), kể từ ngày 25/07/2015.
  3. Ông Võ Văn Ninh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 28/07/2015.
  4. Ông Vũ Công Tước được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 01/08/2015.
  5. Ông Mai Thế Hùng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Công nghệ, kể từ ngày 01/08/2015.
  6. Ông Phùng Thế Minh được tái bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch -Kinh doanh, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 01/08/2015.
  7. Hoàng Thị Út Trinh được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 04/08/2015.
  8. Ông Dương Quang Bảo, Phó phòng Kế hoạch – Kinh doanh, được điều động đến nhận công tác tại Chi nhánh Công ty SPT tại Đà Nẵng (SPT KV3), kể từ ngày 10/08/2015.

SPT Ngày Nay

nhansu-1