Thông tin nhân sự tháng 05/2016

0
1414

SPT Ngày Nay xin gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 05/2016 như sau:

1. Anh Lê Tấn Phước, chuyên viên nhóm Dự án phát triển Công nghệ Thông tin, Ban Phát triển Dự án – S-Wifi tiếp tục được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 27/04/2016.

Le tan Phuoc-1_resize

2. Anh Ngô Sỹ Sơn, Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Chi nhánh Công ty SPT tại tỉnh Kiên Giang – Bưu cục Kiên Giang, kể từ ngày 17/05/2016.

ong Ngo Sy Son - Giam doc SGP-1_resize

3. Anh Nguyễn Đức Thịnh được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đo kiểm, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS), kể từ ngày 18/05/2016.

Nguyen Duc Thinh-1_resize

4. Anh Vũ Công Tước, Phó Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) được phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bưu cục Trung tâm Khu vực 2, Trung tâm SGP, kể từ ngày 01/06/2016.

Vu Cong Tuoc-1_resize

5. Anh Dương Quang Bảo, Trưởng phòng Kế hoạch Dự án, Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Đà Nẵng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh SPT tại TP. Đà Nẵng (SPT KV3), kể từ ngày 06/06/2016.

Duong Quang Bao-1_resize

6. Anh Huỳnh Thanh Danh được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT tại TP. Cần Thơ (SPT KV4), kể từ ngày 10/06/2016.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

7. Anh Võ Văn Thư thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 15/06/2016.

8. Anh Trương Bá Vinh, Giám đốc Chi nhánh SPT tại TP. Đà Nẵng (SPT KV3) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 15/06/2016.

Truong Ba Vinh-1_resize

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]