Gương sáng điển hình SPT tháng 05/2016

0
1086

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 05/2016. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

  1. Ông Trương Quốc Thái – Nhân viên Phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm IPT.

Star, vector

Thành tích: Tích cực trong công tác triển khai dịch vụ 4G-VMS và công tác xử lý các sự cố liên quan đến mạng băng rộng.

  1. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Chuyên viên Ban Giám đốc, Trung tâm IPT.

Star, vector

Thành tích: Hỗ trợ kịp thời công tác phối hợp xử lý sự cố với các DNK; Lập kế hoạch di dời đường truyền khách hàng, giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ.

  1. Ông Nguyễn Xuân Nghi – Trưởng Bưu cục Chợ Lớn, Trung tâm SGP.

Nguyễn Xuân Nghi - Bưu cục Chợ Lớn-1_resize

Thành tích: Quản lý, lưu thoát hàng hoá và phân bổ nhân sự kịp thời; Chủ động, tích cực choàng gánh nhân sự, đảm bảo sản lượng phát triển ổn định.

  1. Ông Nguyễn Văn Xuyên – Trưởng phòng Phòng Điều vận xe, Trung tâm SGP.

Nguyễn Văn Xuyên - Phòng Điều Vận Xe-1_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác tổ chức, sắp xếp công việc tại Phòng; Góp phần tăng doanh thu cho Trung tâm.

  1. Lương Thị Yến Nhi – Nhân viên Phòng Điều vận xe, Trung tâm SGP.

Lương Thị Yến Nhi - Phòng Điều Vận Xe-1_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  1. Ông Phạm Ngọc Thành – Tổ trưởng Phòng Khai thác Vận chuyển, Trung tâm SGP.

Phạm Ngọc Thành - Phòng Khai thác Vận chuyển-1_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ, choàng gánh công việc của đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  1. Ông Nguyễn Trí Nhơn – Nhân viên Phòng Thư báo và Phát hàng thu tiền, Trung tâm SGP.

Nguyễn Trí Nhơn - Nhóm Hafele- Phòng COD-1_resize

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ, choàng gánh công việc của đồng nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác biểu dương và nêu gương sáng điển hình hàng tháng được phát động nhằm phát huy hơn nữa tinh thần thi đua công tác trong toàn thể CB-CNV SPT; đồng thời động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có những hoạt động và thành tích tốt trong tháng, đóng góp hiệu quả vào thành quả và hình ảnh Công ty.

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]