Gương sáng điển hình SPT tháng 12/2015

0
716

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 12/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

 1. Anh Đinh Mạnh Cường – Phó Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, phối hợp với các Đơn vị có liên quan thực hiện việc nâng cấp các vòng Ring Huawei 6700, CMTS UBR10K cho dịch vụ băng rộng và VTVCab.

 1. Chị Nguyễn Thị Thùy Nhiệp – Nhân viên Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng ký kết các hợp đồng dịch vụ Leased line internet, IpVPN… đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

 1. Anh Nguyễn Tiến Lộc – Chuyên viên Bộ phận Quản trị Nhân sự, Phòng Tổ chức – Nhân sự

Thành tích: Tích cực trong công tác, hoàn thành tốt các công tác chuyên môn tại Phòng; tích cực tham gia và hỗ trợ các hoạt động phong trào tại Công ty.

 1. Anh Lâm Trần Việt – Chuyên viên Tổ Mạng và Phần cứng, Phòng Công nghệ Thông tin

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp tham gia và có những đóng góp thiết thực trong việc triển khai hệ thống ghi cước, xác thực radiator… cho 03 chi nhánh trực thuộc Công ty.

 1. Anh Phạm Thành Bảo – Tổ trưởng Tổ Nhà trạm, Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, có những nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao cho Đơn vị.

 1. Chị Lê Mộng Linh – Nhân viên Phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, hoàn thành tốt các công việc được giao; tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể tại Trung tâm.

 1. Anh Vũ Trường Sơn – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Trung tâm KV1, Trung tâm SGP

Thành tích:  Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

 1. Anh Nguyễn Hồng Quân – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Trung tâm KV1, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Anh Doãn Thiết Quản – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Hoàn Kiếm, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Anh Nguyễn Văn Hiền – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Cô Giang, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Anh Võ Lê Duy Hải – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Cô Giang, Trung tâm SGP

Thành tích:  Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Chị Vũ Thị Thu Hương – Trưởng Bộ phận Kế hoạch, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV1

Thành tích:  Tích cực trong công tác, hoàn thành tốt công việc được giao, đảm bảo hiệu quả đầu tư, kinh doanh theo đúng kế hoạch tại Chi nhánh.

 1. Anh Phan Quang Vinh – Tổ Trưởng Tổ Dây máy, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Chi nhánh SPT KV3

Thành tích:  Tích cực trong việc lắp đặt thuê bao mới, xử lý sự cố cho khách hàng và có những đề xuất về phương pháp đấu nối cáp… một cách hiệu quả.