Gương sáng điển hình SPT tháng 03/2016

0
787

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 03/2016. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

  1. Chị Nguyễn Thị Thùy Nhiệp – Nhân viên Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT.

IPT - Ba Nguyen Thi Thuy Nhiep - 4686 - Ngay vao 7-7-2015-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, xúc tiến việc triển khai backhaul và bàn giao kênh 5G Vietnam – Hongkong, kênh Leased Line Internet cho khách hàng đúng thời gian và tiến độ được giao.

  1. Anh Lê Minh Chính – Chuyên viên Ban Giám đốc, Trung tâm STC

STC - Ong Le Minh Chinh - MNV 4527 - Ngay vao 06-8-2014

Thành tích: Tích cực trong công tác, hỗ trợ điều hành, tổ chức quản lý và tham gia trực tiếp nhóm bán hàng dịch vụ VTVcab và Internet đạt hiệu quả cao.

  1. Anh Lư Thành An – Nhân viên Bán hàng, Nhóm PayTV – STC TP.HCM, Trung tâm STC

Jpeg

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia xuyên suốt quá trình bán hàng dịch vụ VTVcab và Internet đạt hiệu quả doanh số cao.

  1. Anh Hoàng Việt Hùng – Giám sát viên, Phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm STC

STC - Ong Hoang Viet Hung - MNV 2876 - Ngay vao 15-12-2007-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt công việc được giao; Quản lý ca trực đạt hệ số đáp ứng trên 98.5%.

  1. Anh Phan Thanh Bình – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Cô Giang, Trung tâm SGP

SGP - Ong Phan Thanh Binh - MNV 3206 - Ngay vao 05-07-2009

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

  1. Anh Châu Hoài Niên – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Chợ Lớn, Trung tâm SGP

SGP - Ong Chau Hoai Nien - MNV 3301 - Ngay vao 26-11-2009-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

  1. Anh Đặng Vũ Bình Nguyên – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Phòng Điều Vận xe, Trung tâm SGP

SGP - Ong Dang Vu Binh Nguyen - MNV 3158 - Ngay vao 26-03-2009-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

  1. Anh Phan Vũ Thanh Phong – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Bình Dương, Trung tâm SGP

SGP - Ong Phan Vu Thanh Phong - MNV 4459 - Ngay vao 26-10-2013

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xử lý khiếu nại; đóng gói và giao nhận hàng Sony cho khách hàng đạt hiệu quả cao.

  1. Anh Nguyễn Thanh Quang – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục Thủ Đức, Trung tâm SGP

SGP - Ong Nguyen Thanh Quang - MNV 4087 - Ngay vao 02-05-2012-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc được giao.

  1. Chị Lê Thị Thùy Linh – Nhân viên Phòng Kế toán, Chi nhánh SPT KV1

KV1 - Ba Le Thi Thuy Linh - MNV 4244 - Ngay vao 01-10-2012-1

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt việc đối chiếu, kiểm tra các số liệu, chứng từ trong chi phí tại Đơn vị; tổng hợp báo cáo số liệu doanh thu VAS hàng tháng nhanh chóng, kịp thời.

Công tác biểu dương và nêu gương sáng điển hình hàng tháng được phát động nhằm phát huy hơn nữa tinh thần thi đua công tác trong toàn thể CB-CNV SPT; đồng thời động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có những hoạt động và thành tích tốt trong tháng, đóng góp hiệu quả vào thành quả và hình ảnh Công ty.

SPT Ngày Nay

[fblike layout="button_count" show_faces="true" action="like"][googleplusone size="small"][tweet layout="horizontal"]