Gương sáng điển hình SPT tháng 8/2015

0
866

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 8/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

  1. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng Bộ phận Quản lý Server cung cấp dịch vụ, Phòng CNTT SPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp tham gia và hoàn thành tốt việc triển khai hệ thống ghi cước và xác thực cho khách hàng.

K.VP - Ong Nguyen Ngoc Tho - MNV 1823 - Ngay vao 2-8-2004

  1. Lê Thị Tường Anh, Nhân viên Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới đạt chỉ tiêu lưu lượng gọi quốc tế về Việt Nam trên 2 triệu phút.

IPT - Le Thi Tuong Anh

  1. Ông Dương Thành Tôn, Nhân viên Lái xe, Phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STS

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STS - Ong Duong Thanh Ton - MNV 4432 - Ngay vao 2-7-2013

  1. Ông Trần Nhật Thiện, Nhân viên kỹ thuật, Nhóm PayTV_STC TP.HCM, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng… VTVcab đạt hiệu quả cao.

STC - Ong Tran Nhat Thien - MNV 4595 - Ngay vao 17-11-2014

SPT Ngày Nay