Thông tin nhân sự tháng 03/2015

0
534

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 03/2015 như sau:

  1. Ông Hoàng Sĩ Hóa, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty SPT, kể từ ngày 19/03/2015.
  2. Ông Châu Hoàng Nhơn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 01/04/2015.
  3. Ông Trần Hoàng Thắng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 20/02/2015.
  4. Đỗ Thị Dư được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 18/03/2015.
  5. Huỳnh Thị Cẩm Thu được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công ty SPT, kể từ ngày 25/03/2015.
  6. Ông Nguyễn Quang Tùng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 26/03/2015.
  7. Nguyễn Thị Kim Dung được phân công tiếp tục giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 26/03/2015.
  8. Ông Mai Ngọc Quỳnh được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Đà Nẵng (SPT KV3), kể từ ngày 26/03/2015.

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]