Thông tin nhân sự tháng 12/2015

0
665

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 12/2015 như sau:

 1. Giải thể Ban Quản lý Dự án Khu công nghệ cao SPT, kể từ ngày 31/12/2015.
 2. Ban Phát triển Dự án cập nhật tên gọi thành Ban Phát triển Dự án S-wifi, kể từ ngày 01/01/2016.
 3. Ông Phạm Văn Tây, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Tiếp thị, Trung tâm SGP, kể từ ngày 02/01/2016.
 4. Anh Ngô Sỹ Sơn, Quyền Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc SGP, kể từ ngày 07/01/2016.
 5. Ông Nguyễn Mạnh Nhuận, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 07/01/2016.
 6. Ông Hồ Hoàn Huy, được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ – Thông tin, kể từ ngày 12/01/2016.
 7. Ông Nguyễn Hữu Nghiêm, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS), kể từ ngày 14/01/2016.
 8. Anh Lê Đặng Tú Sĩ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm SST được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Trung tâm Điện thoại Sài Gòn (STC), kể từ ngày 15/01/2016.
 9. Cao Ngọc Nguyên, nhân viên Kế toán tổng hợp, Phòng Kế toán – Tài vụ, Trung tâm Điện thoại Sài Gòn (STC) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, Trung tâm STC, kể từ ngày 15/01/2016.
 10. Ông Hà Minh, Trưởng Bộ phận Công nghệ Dịch vụ mới, Ban Phát triển Dự án S-wifi (PTDA S-wifi) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban PTDA S-wifi, kể từ ngày 18/01/2016.
 11. Châu Minh Anh Thư, Trưởng Bộ phận Hợp tác Phát triển Kinh doanh, Ban Phát triển Dự án S-wifi (PTDA S-wifi) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban PTDA S-wifi, kể từ ngày 18/01/2016.
 12. Ông Lê Quang Trí được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/01/2016.
 13. Ông Nguyễn Bá Vinh được tái bổ nhiệm Phó Trưởng Chi nhánh Bắc, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/01/2016.
 14. Ông Nguyễn Văn Tuấn được tái bổ nhiệm Phó Trưởng Chi nhánh Đông, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/01/2016.
 15. Lê Thu Hiền được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế, kể từ ngày 28/01/2016.
 16. Vũ Thị Thùy Liên được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trung tâm SGP, kể từ ngày 02/02/2016.

tuyendung-2

SPT Ngày Nay