Thông tin nhân sự tháng 1 – 2/2015

0
959

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự như sau:

 1. Ông Lê Quang Triệu được tái bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Trung tâm Điện thoại di động CDMA (S-Telecom), kể từ ngày 27/05/2014.
 2. Ông Nguyễn Đức Thịnh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ SPT, kể từ ngày 01/12/2015.
 3. Ông Nguyễn Mạnh Nhuận được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Hà Nội (SPT KV1), kể từ ngày 07/01/2015.
 4. Ông Trần Văn Thắng được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Cần Thơ (SPT KV4), kể từ ngày 20/01/2015.
 5. Ông Nguyễn Bá Vinh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Chi nhánh Bắc, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2015.
 6. Ông Nguyễn Văn Tuấn được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Chi nhánh Đông, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2015.
 7. Ông Lê Quang Trí được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2015.
 8. Phạm Xuân Oanh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2015.
 9. Ông Vũ Đức Dũng được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2015.
 10. Ông Vũ Thái Hà được phân công nhiệm vụ Phụ trách, Điều hành, Quản lý Nhóm Dự án phát triển CNTT, Ban Phát triển Dự án, thuộc Công ty SPT, kể từ ngày 26/01/2015.
 11. Lê Thu Hiền, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế SPT, kể từ ngày 28/01/2015.
 12. Ông Đặng Cao Tường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST), kể từ ngày 01/02/2015.
 13. Ông Nguyễn Nhật Tân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Công ty SPT, kiêm nhiệm Giám đốc SST, kể từ ngày 01/02/2015.

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]