Gương sáng điển hình SPT tháng 3/2015

0
1576

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 3/2014. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

1. Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Phó Trưởng Trạm Viễn thông Khu vực Sài Gòn, Chi nhánh Nam, Trung tâm STC

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt việc di dời trạm Lê Duẩn đúng thời gian và tiến độ được giao.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Nguyen Hoang Dung - MNV 2600 - Ngay vao 5-9-2006

2. Ông Hà Vĩnh Phúc Nguyên – Công nhân Dây máy, Chi nhánh Nam, Trung tâm STC

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt việc di dời trạm Lê Duẩn đúng thời gian và tiến độ được giao.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Ong Nguyen Ha Phuc Nguyen - MNV 2820 - Ngay vao 12-11-2007

3. Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng Bộ phận Hỗ trợ, Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

– Thành tích: Thực hiện tốt công tác quản lý, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt việc di dời trạm Lê Duẩn đúng thời gian và tiến độ được giao.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Ong Nguyen Hong Quan - MNV 1552 - Ngay vao 9-3-2004

4. Ông Nguyễn Huỳnh Viết Trung – Tổ trưởng Tổ Công trình, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Trung tâm STC

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác khảo sát, lắp đặt S-wifi, di dời trạm Lê Duẩn.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Nguyen Huynh Viet Trung - MNV 1982 - Ngay vao 26-11-2004

5. Ông Phạm Hoài Nam – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác ngầm hoá đường Lê Duẩn đúng thời gian và tiến độ được giao.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Ong Pham Hoai Nam - MNV 2336 - Ngay vao 27-6-2005

6. Ông Lê Quốc Dũng – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác di dời trạm Lê Duẩn, xử lý sự cố vòng Ring II.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STC - Ong Le Quoc Dung - MNV 3891 - Ngay vao 26-02-2011

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Nhân viên Giám sát, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác triển khai ngầm hóa các công trình viễn thông phục vụ VTVcab.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

STS - Nguyen Anh Tuan

8. Ông Phan Quốc Dũng – Nhân viên Trực ca, Phòng Vận hành – Khai thác, Trung tâm IPT

– Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Mức biểu dương: 500.000 đ.

Jpeg


SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]