Thông tin nhân sự tháng 9/2015

0
607

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 9/2015 như sau:

 1. Ông Trần Ngọc Trấn thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm STS, kể từ ngày 20/09/2015.
 2. Ông Trần Phúc Lợi, Chuyên viên Kế toán tổng hợp Trung tâm STS tạm thời được phân công Phụ trách, điều hành và ký phê duyệt các chứng từ thuộc lĩnh vực kế toán của Phòng Kế toán – Tài vụ, Trung tâm STS kể từ ngày 20/09/2015.
 3. Ông Nguyễn Duy Hải được tái bổ nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội công trình, Trung tâm STS, kể từ ngày 21/09/2015.
 4. Ông Vũ Đức Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Trung tâm STC được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.
 5. Ông Nguyễn Hồng Quân, Tổ trưởng BP Hỗ trợ, Phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC, kể từ ngày 28/09/2015.
 6. Ông Trần Minh Thanh, Trưởng trạm Viễn thông khu vực Bình Thạnh, Trung tâm STC được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng chi nhánh Đông, Trung tâm STC, kể từ ngày 28/09/2015.
 7. Cao Thị Bích Giang được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, chi nhánh SPT KV4, kể từ ngày 01/10/2015.
 8. Ông Nguyễn Quang Hải được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Bưu cục Trung tâm KV1, Trung tâm SGP, kể từ ngày 01/10/2015.
 9. Võ Ngọc Lợi, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STC, kể từ ngày 01/10/2015.
 10. Hà Mộng Giao được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 06/10/2015.
 11. Thành lập Phòng Nội dung số, chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 12/10/2015.
 12. Thành lập Phòng Dịch vụ Khách hàng, chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 12/10/2015.
 13. Thành lập Phòng Kế hoạch – Dự án, chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 12/10/2015.
 14. Phòng Kỹ thuật, chi nhánh SPT KV3, đổi tên thành Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, kể từ ngày 12/10/2015.
 15. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, chi nhánh SPT KV3, đổi tên thành Phòng Kinh doanh, kể từ ngày 12/10/2015.
 16. Phòng Kế toán – Tài chính, chi nhánh SPT KV3, đổi tên thành Phòng Kế toán – Tài vụ, kể từ ngày 12/10/2015.
 17. Ông Võ Văn Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm STC được phân công kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, kể từ ngày 12/10/2015.
 18. Ông Nguyễn Xuân Quyết, Phó Giám đốc Trung tâm SGP được điều động giữ chức vụ Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh SPT, kể từ ngày 19/10/2015.
 19. Ông Nguyễn Vĩnh Thông được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm SST, kể từ ngày 27/10/2015.

SPT Ngày Nay

nhansu-2