Gương sáng điển hình SPT tháng 4/2015

0
1175

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 4/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

 1. Ông Đinh Mạnh Cường – Phó Trưởng phòng Vận hành – Khai thác, Trung tâm IPT
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt việc di dời mạng băng rộng tại 45 Lê Duẩn.

DINH MANH CUONG - IPT

 1. Ông Lương Gia Vũ – Tổ trưởng Đài Gò Dầu, Phòng Vận hành – Khai thác, Trung tâm IPT
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt việc di dời “thoại” từ 45 Lê Duẩn về Đài Gò Dầu và Trung Sơn.

LUONG GIA VU - IPT

 1. Ông Khiếu Ngọc Tuấn – Trưởng Trạm VT KV Nam Thủ Đức, Chi nhánh Đông, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 1. Ông Trần Tuấn Vinh – Nhân viên Ứng cứu, Đội Ứng cứu Thông tin, Chi nhánh Nam, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 1. Ông Nguyễn Anh Vũ – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác di dời trạm Lê Duẩn, lắp đặt cấu hình S-wifi.

Nguyen Anh Vu - STC

 1. Ông Lê Xuân Hạnh – Nhân viên Phòng Hạ tầng Mạng, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ VTVCab cân chỉnh HFC, phối hợp với IPT di dời trạm.
 1. Ông Nguyễn Văn Dững – Nhân viên Tổ Công trình, Phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác khảo sát, thiết kế các công trình mạng ngoại vi.
 1. Ông Nguyễn Minh Dũng – Trưởng Trạm VT KV Tân Tạo, Chi nhánh Bắc, Trung tâm STC
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYEN MINH DUNG - STC

 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Nhân viên Giám sát, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS
 • Thành tích: Tích cực trong công tác giám sát, phối hợp triển khai thi công các công trình ngầm hóa cáp viễn thông, công trình cáp quang phục vụ VTVCab.

STS_NguyenAnhTuan

 1. Ông Nguyễn Quang Sinh – Nhân viên Giám sát, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS
 • Thành tích: Tích cực trong công tác giám sát, phối hợp triển khai thi công các công trình ngầm hóa cáp viễn thông, công trình cáp quang phục vụ VTVCab.
 1. Ông Dương Anh Khoa – Nhân viên VCBC, Phòng Khai thác – Vận chuyển, Trung tâm SGP
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

SPT Ngày Nay

 

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]