SPT có thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát mới

0
1080

Vào lúc 13h ngày 03/10/2015 vừa qua, tại Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Tại đây, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát… cùng một số nội dung khác. Theo đó, thông qua kết quả SXKD 2014 với tổng doanh thu 702 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng và kế hoạch 2015 doanh thu 813 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 90 tỷ đồng. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc tái cơ cấu mảng dịch vụ di động.

Ngoài ra, do có một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay đổi công tác hoặc từ nhiệm nên Đại hội đã bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Cẩm Phương – Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel), ông Phạm Nhớ Hồng Thương – Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư – Kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM và 3 thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính SaigonTel, ông Trần Anh Dũng – Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty CP Chứng khoán Navibank và bà Ngô Thị Phương Thủy – Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn.


dontiepcodong3

dontiepcodong1 dontiepcodong

Đón tiếp cổ đông

Toan canh Dai hoi

Toàn cảnh Đại hội

doanchutich

Đoàn Chủ tịch của Đại hội (từ trái sang: ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Sĩ Hóa – Tổng Giám đốc)

baocaohdqt

Ông Hoàng Sĩ Hóa báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT

baocaoketquakinhdoanh

Ông Lê Quang Triệu – Phó Tổng Giám đốc SPT, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

baocaotaichinh

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

baocaocuaBKS

Ông Bùi Xuân Bắc -Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát

baocaocactotrinh

Ông Phan Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, báo cáo các Tờ trình của HĐQT

traloithacmaccodong

Đoàn Chủ tịch trả lời thắc mắc của cổ đông

Linh Duyên – Duy Phong