Gương sáng điển hình SPT tháng 9/2015

0
1198

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 9/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT.

 1. Ông Nguyễn Quang Minh – Nhân viên Phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC

Thành tích: Tích cực trong công tác, lắp đặt, xử lý sự cố các loại dịch vụ: SIP-Phone, Leased line truyền dẫn… đúng tiến độ được giao.

STC - Ong Nguyen Quang Minh - MNV 3692 - Ngay vao 13-04-2010

 1. Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nhân viên Phòng Kinh doanh, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ và tìm kiếm khách hàng mới đạt chỉ tiêu lưu lượng gọi quốc tế về Việt Nam trên 1 triệu phút.

IPT - Ba Nguyen Thi Thanh Thuy - MNV 4512 - Ngay vao 16-6-2014

 1. Ông Nguyễn Văn Xuyên – Trưởng Phòng Điều Vận xe, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, trực tiếp quản lý, phân công và điều hành các hoạt động của Phòng đạt hiệu quả cao.

SGP - Ong Nguyen Van Xuyen - MNV 202 - Ngay vao 1-1-2000

 1. Ông Nguyễn Quang Hải – Kế toán Trưởng, Bưu cục Trung tâm Khu vực 1, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, rà soát và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc thu hồi công nợ của khách hàng.

SGP - Ong Nguyen Quang Hai - MNV 3307 - Mgay vao 26-11-2009

 1. Ông Trương Hữu Long – Nhân viên Kinh doanh, Phòng Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV3

Thành tích: Tích cực trong công tác, liên hệ, tìm kiếm khách hàng và phát triển thuê bao đạt hiệu quả cao trong tháng.

Truong Huu Long

 1. Ông Lưu Hữu Hùng – Nhân viên Phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC

Thành tích: Thực hiện tốt công tác bảo trì nguồn Accu tại các đài/trạm bảo đảm an toàn thông tin.

STC - Ong Luu Huu Hung - MNV 2132 - Ngay vao 18-05-2005

 1. Bùi Thị Châu Pha – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hoàn thành tốt công tác hoàn công, quyết toán thi công các công trình viễn thông.

STS - Ba Bui Thi Chau Pha - MNV 3707 - Ngay vao 10-5-2010

 1. Trần Thị Thanh Thảo – Nhân viên Phòng Hành chính Nhân sự, Trung tâm IPT

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức thành công, tiết kiệm chương trình Training – Teambuilding tại Đơn vị.

IPT - Ba Tran Thi Thanh Thao - MNV 2384 - Ngay vao 5-9-2005

 1. Ông Nguyễn Truyền Thống – Nhân viên Phòng Khai thác Vận chuyển, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

SGP - Ong Nguyen Truyen Thong - MNV 3923 - Ngay vao 26-3-2011

 1. Ông Võ Tá Chương – Nhân viên Kế toán, Bưu cục TT KV1, Trung tâm SGP

Thành tích: Thực hiện tốt công tác mua sắm công cụ dụng cụ, đóng hàng DHL và hỗ trợ sửa chữa nhanh các sự cố máy tính, máy in tại Đơn vị.

SGP - Ong Vo Ta Chuong - MNV 3349 - Ngay vao 10-1-2010

 1. Ông Hồ Hoàng Đức – Nhân viên Vận chuyển Bưu chính, Bưu cục TT KV3, Trung tâm SGP

Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 1. Phạm Thị Nhung – Nhân viên Kế hoạch, Bưu cục TT KV1, Trung tâm SGP

Thành tích: Thực hiện tốt công tác chăm sóc, báo cáo số liệu cho các khách hàng lớn như: DHL, Sony, HSBC; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Trưởng Đơn vị.

SGP - Ba Pham Thi Nhung - MNV 3187 - Ngay vao 5-7-2009

 SPT Ngày Nay