Về Kinh Bắc

0
1178

 

Em về Kinh Bắc cùng anh nhé
Chiều chăng tơ
Cho đồng vàng rực rỡ
Cải hương cuốn tóc thề
Lối em đi…

Lối em đi
Ru những ầu ơ
Mẹ hát
Ngày xưa…
Ai yếm thắm
Ai dấu chỉ vành môi sau nếp nón quai thao
Ai níu áo lụa sồi
Rằng:” Người ơi
Người ở
Đừng về”

Ai lỗi hẹn câu thề
Để người ngồi tựa cửa
Cho mỏi mòn lời ru
Cho hoài thai câu hát
“Lênh đênh một chiếc thuyền tình”

“Lênh đênh một chiếc thuyền tình”
Anh đi tìm em
Cho cùng nỗi nhớ mong
cho trọn câu quan họ
cho dịu nỗi lòng xưa
Khắc khoải lời thề
Em mang yếm thắm, anh mặc áo the
Lòng em hát cho dạ anh say
Rằng:”Người ơi người ở đừng về”

Em về Kinh Bắc cùng anh nhé!
Để anh lát gạch Bát Tràng
Lối em đi…

Nhuệ Giang

lunglinh