Thông tin nhân sự tháng 03/2016

0
884

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sựtháng 03/2016 như sau:

 1. Ông Lê Nhật Nguyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty SPT giữ nhiệm vụ Chuyên viên Ban Tổng Giám đốc Công ty SPT, kể từ ngày 01/03/2016.
 2. Chị Dương Thị Thu, Chuyên viên, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Marketing, Khối Admin, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.
 3. Chị Đinh Thị Ngọc Trâm, Chuyên viên, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Khối Admin, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Dinh Thi Ngoc Tram-1
 4. Anh Phạm Công Diện, Chuyên viên, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Vận hành Quảng cáo, Khối Vận hành hệ thống S-wifi, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Pham Cong Dien-1
 5. Anh Đặng Trường An, Chuyên viên Lập trình, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng phòng Phát triển Điểm, Khối Vận hành hệ thống S-wifi, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Dang Truong An-1
 6. Anh Võ Văn Alel, Nhân viên Kỹ thuật, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng phòng OnM, Khối Vận hành hệ thống S-wifi, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Vo Van Alel-1
 7. Anh Lê Ngọc Trường Lâm, Chuyên viên Kinh doanh, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Khách hàng Sức khỏe, Khối Kinh doanh Dịch vụ S-wifi, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Le Ngoc Truong Lam-1
 8. Chị Phạm Thị Kim Ngân, Chuyên viên, Ban PTDA – S-wifi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Khách hàng điện máy công nghệ, Khối Kinh doanh Dịch vụ S-wifi, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 15/03/2016.Pham Thi Kim Ngan-1
 9. Thành lập Câu lạc bộ S-Club, kể từ ngày 17/03/2016.
 10. Anh Nguyễn Phước Ánh, Tổ trưởng Tổ phát triển dịch vụ, Phòng Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV3 được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh, Chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 21/03/2016.IMG_Nguyen Phuoc Anh-1
 11. Chị Huỳnh Thị Cẩm Thu được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Công ty SPT, kể từ ngày 25/03/2016.Huynh Thi Cam Thu-1
 12. Anh Nguyễn Phú Hữu, Trưởng Bưu cục Cô Giang, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm SGP, kể từ ngày 25/03/2016.
  Nguyen Phu Huu-1
 13. Anh Mai Ngọc Quỳnh, được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật – Nghiệp vụ, Chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 26/03/2016.IMG_Mai Ngoc Quynh-1
 14. Chị Ngô Thị Bạch Phượng, Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ, Trung tâm Viễn thông IP (IPT) được điều động đến nhận nhiệm vụ Phụ trách kế toán, Ban PTDA – S-wifi, kể từ ngày 28/03/2016.
 15. Thành lập Bộ phận Truyền thông Công ty SPT, kể từ ngày 28/03/2016.
 16. Chị Lương Thị Kim Tuyến được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Truyền thông Công ty SPT, kể từ ngày 28/03/2016.
 17. Chị Đỗ Thị Dư được thôi phân công kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm SGP, kể từ ngày 29/03/2016.Do Thi Du-1
 18. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa được tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty SPT, kể từ ngày 01/04/2016.Nguyen Thi Kim Thoa-1
 19. Anh Trương Đình Thức được thôi phân công kiêm nhiệm phụ trách công tác kế toán Chi nhánh SPT KV4, kể từ ngày 07/04/2016.

SPT Ngày Nay

[fblike layout="button_count" show_faces="true" action="like"][googleplusone size="small"][tweet layout="horizontal"]