Thông tin nhân sự tháng 02/2016

0
1325

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 02/2016 như sau:

1. Anh Lê Nhật Nguyên thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 19/02/2016.

2. Anh Phạm Võ Anh Ngọc, thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Mua sắm, kể từ ngày 26/01/2016 và được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STC, kể từ ngày 15/03/2016.

re- Pham Vo Anh Ngoc

3. Anh Phạm Duy Phong, Chuyên viên Phòng Dự án – Đầu tư được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Mua sắm, kể từ ngày 26/01/2016.

re-pham duy phong

4. Chị Phạm Thị Mỹ Dung, Trưởng Bộ phận Phòng Dịch vụ Khách hàng, chi nhánh SPT KV3 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng, kể từ ngày 26/01/2016.

re-Pham Thi My Dung

5. Chị Phạm Xuân Oanh tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 26/01/2016.

6. Chị Lê Thị Bích Nhung, Trưởng Bộ phận bán hàng, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, chi nhánh SPT KV1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 26/01/2016.

7. Anh Tăng Nguyễn Hoàng Hải, Tổ trưởng tổ Đài, Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST), được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm SST, kể từ ngày 26/01/2016.

8. Chị Nguyễn Thị Kim Dung thôi giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm IPT, kể từ tháng 01/2016.

9. Anh Đặng Cao Tường được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST), kể từ ngày 01/02/2016.

re- Dang Cao Tuong

10. Anh Trương Bá Vinh được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh SPT KV3, kể từ ngày 01/02/2016.

11. Anh Nguyễn Ngọc Thơ, Trưởng Bộ phận Quản trị Server cung cấp dịch vụ, Phòng CNTT được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng CNTT, kể từ ngày 01/02/2016.

12. Anh Nguyễn Vĩnh Đan, được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh SPT KV4, kể từ ngày 19/02/2016.

13. Anh Mai Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 19/02/2016 và nhận công tác Chuyên viên Ban Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/03/2016.

14. Anh Võ Văn Thư, Phó Giám đốc Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST) được điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC), kể từ ngày 19/02/2016.

re-Vo Van Thu

15. Anh Nguyễn Văn Hồng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS), kể từ ngày 19/02/2016.

16. Anh Vũ Công Tước, Phó Giám đốc Trung tâm Điện thoại SPT (STC) được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 19/02/2016.

re-VU CONG TUOC

17. Anh Nguyễn Song Huy được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Dự án – Đầu tư và kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm STC, kể từ ngày 19/02/2016.

re- Nguyen Song Huy

18. Anh Nguyễn Bảo Toàn được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Phát triển Dự án- S-wifi, kể từ ngày 19/02/2016.

re-Nguyen Bao Toan

19. Anh Lê Hồng Khánh, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, kể từ ngày 19/02/2016.

re- Le Hong Khanh

20. Anh Trần Hoàng Thắng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm SGP, kể từ ngày 20/02/2016.

21. Anh Nguyễn Văn Thông được tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 26/02/2016.

re-Nguyen Van Thong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Anh Tống Duy Hiển được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STS, kể từ ngày 26/02/2016.

23. Thành lập Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm SGP, kể từ ngày 26/02/2016.

24. Ông Nguyễn Mạnh Nhuận được thôi phân công kiêm nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 14/03/2016.

25. Bà Hồ Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 14/03/2016.re- Ho Thi Van Anh

26. Ông Kim Văn Trường, Trưởng Bộ phận thi công công trình, Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Chi nhánh SPT KV1, kể từ ngày 14/03/2016.anh Kim Van Truong

27. Ông Cao Hoàng Phúc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STC được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị SPT, kể từ ngày 15/03/2016.re-CAO HOANG PHUC

28. Ông Lê Thanh Quyền, Trưởng Bộ phận quản lý và giám sát chất lượng, Ban Kiểm toán Nội bộ, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ, kể từ ngày 15/03/2016.re- Thanh Quyen

SPT Ngày Nay