Thông tin nhân sự tháng 11/2015

0
768

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 11/2015 như sau:

 1. Anh Lê Thanh Quyền được phân công nhiệm vụ Trưởng Bộ phận Quản lý và Giám sát chất lượng, Ban KTNB, kể từ ngày 16/11/2015.
 2. Anh Trương Văn Trí được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Bắc, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/11/2015.
 3. Anh Trịnh Lương Dũng được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Chi nhánh Nam, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/11/2015.
 4. Anh Nguyễn Tiến Trung, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm STC, kể từ ngày 27/11/2015.
 5. Anh Trần Bảo Dinh, được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STC, kể từ ngày 27/11/2015.
 6. Thành lập Ban Điều hành mạng truyền dẫn quốc tế, kể từ ngày 01/12/2015.
 7. Anh Trần Phúc Lợi thôi phụ trách công tác kế toán tại Trung tâm STS, kể từ ngày 01/12/2015.
 8. Anh Bùi Xuân Quang, Trưởng Bộ phận Kiểm toán, Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trung tâm STS, kể từ ngày 01/12/2015.
 9. Chị Huỳnh Thị Hiền được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm STC, kể từ ngày 01/12/2015.
 10. Anh Cao Hoàng Phúc được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STC, kể từ ngày 01/12/2015.
 11. Chị Phạm Thị Thu Hà được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm STC, kể từ ngày 01/12/2015.
 12. Anh Hồ Văn Lành được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015.
 13. Anh Đinh Mạnh Cường được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015.
 14. Anh Nguyễn Thanh Xuân được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Vận hành Khai thác, Trung tâm Viễn thông IP (IPT), kể từ ngày 08/12/2015.
 15. Anh Nguyễn Thanh Bình được tái bổ nhiệm chức vụ Đội phó Đội công trình, Trung tâm STS, kể từ ngày 21/12/2015.
 16. Anh Nguyễn Thành Long được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Khai thác Vận chuyển, Trung tâm SGP, kể từ ngày 26/12/2015.

tuyendung-1

SPT Ngày Nay