“SPT 1000”

0
1220

Đây là tên phong trào thi đua trọng tâm được Ban Điều hành và các tổ chức Đảng – Đoàn SPT phát động trong toàn thể Công ty vào ngày 26/02/2016 vừa qua, với mục tiêu “Tất cả cùng phấn đấu và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cán mốc doanh thu 1.000 tỷ”.

Nội dung phong trào kêu gọi toàn thể CB-CNV SPT đồng tâm hiệp lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đạt mức doanh thu 1.000 tỷ đồng, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Theo đó, chương trình được chia làm 4 đợt, tương ứng với từng quý trong năm và từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai phát động thi đua theo từng đợt. Sau mỗi đợt, các đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá, biểu dương thành tích cụ thể, đề ra hướng phấn đấu cho đợt tiếp theo. Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua này sẽ được khen thưởng theo quy định của Công ty.

Theo Ban Lãnh đạo Công ty, “SPT 1000” là một trong những chương trình hành động lớn của Công ty, song song với các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu bộ máy tổ chức, định biên nhân sự… nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ trong năm 2016.

logo spt 1000 - 2016

L. D