Gỡ rào cản cho năng lượng tái tạo tại Việt Nam

0
584
Việt Nam cần một sự minh bạch trong trung và dài hạn cho cơ chế định giá năng lượng tái tạo.