Gương sáng điển hình SPT tháng 2/2015

0
579

SPT Ngày Nay xin chúc mừng các Anh/Chị được biểu dương và nêu gương sáng điển hình tháng 2/2015. Chúc các Anh/Chị luôn thành công trong công việc và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của ngôi nhà chung SPT:

  1. Nguyễn Thị Thanh Xuân – Tổ Trưởng Tổ Quản lý cước và Xử lý nợ, Chi nhánh Nam Trung tâm STCSTC - Nguyen Thi Thanh Xuân - MNV 1317 - Ngay vao 15-9-2003
  • Thành tích: Tích cực trong công tác, đảm bảo kế hoạch thu cước của Chi nhánh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
  • Mức biểu dương: 500.000 đ.
  1. Lê Thị Diễm – Tổ Trưởng Tổ Thu cước và Xử lý nợ, Chi nhánh Bắc, Trung tâm STCSTC - Le Thi Diem - MNV 1820 - Ngay vao 2-8-2004
  • Thành tích: Tích cực trong công tác, tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Mức biểu dương: 500.000 đ.

SPT Ngày Nay

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]