Xuống đường

0
1259

Mặc dầu trời đổ cơn mưa.

Đường thì ngập nước, chẳng chừa lối đi.

Nhưng mà, anh vẫn phải đi.

Bán Vê Tê Vê Cáp, ngán gì trời mưa.

Phải đạt, doanh số trên đưa.

Không đạt doanh số, dù mưa không về.

Cho dù nhiệm vụ nặng nề.

Anh đây cũng chẳng có hề kêu than.

Dẫu là hiểm trở, gian nan.

Cố gắng kiếm được khách hàng mới thôi!

Đào Thế Mạnh (Viết trong chiến dịch “Người người SPT tham gia bán hàng”)

chuphinhluuniemtruocgioxuatphat