Thông tin nhân sự tháng 8/2015

0
743

SPT Ngày Nay xin được gửi đến các Anh/Chị một số thông tin nhân sự tháng 8/2015 như sau:

 1. Ông Lê Quang Triệu được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty SPT, kể từ ngày 11/07/2015.
 2. Ông Phạm Võ Anh Ngọc, được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Mua sắm, kể từ ngày 26/01/2015.
 3. Ông Nguyễn Quốc Phú, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty SPT tại TP. Cần Thơ được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bưu cục Trung tâm Khu vực IV, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP), kể từ ngày 26/08/2015.
 4. Ông Trần Văn Mạnh, được tái bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm Viễn thông IP, kể từ ngày 26/08/2015.
 5. Ông Nguyễn Thế Hùng, được tái bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, Trung tâm Viễn thông IP, kể từ ngày 04/09/2015.
 6. Ông Huỳnh Bá Lâm, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) được bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Trung tâm SGP, kể từ ngày 14/09/2015.
 7. Nguyễn Thị Dung, Trưởng Chi nhánh Đông, Trung tâm STC, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.
 8. Ông Phan Hải Hà, Trưởng Chi nhánh Nam, Trung tâm STC, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Đông, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.
 9. Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Hạ tầng mạng, Trung tâm STC, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Chi nhánh Nam, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.
 10. Ông Phùng Thế Minh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Trung tâm STC, được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Chi nhánh Nam, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.
 11. Trần Thị Diễm Hồng, Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, Trung tâm STC, được điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Trung tâm STC, kể từ ngày 26/09/2015.

SPT Ngày Nay

nhansu-3