Hành trình chúng mình

0
823

Sẽ là hành trình chúng mình sống cùng nhau
Em không mong chúng mình giàu anh ạ
Em chỉ mong dẫu thế nào đi nữa
Anh vẫn thương em, thương như thủa ban đầu. 


Sẽ là hành trình rất rất rất dài lâu
Em chỉ mong anh là đầu tàu vững chãi
Để khi mỏi lòng em quay đầu nhìn lại
Anh vẫn kề bên, vai vững chãi, em cần. 


Sẽ là hành trình của rất nhiều phân vân
Sẽ có những khi đôi bàn chân thấy mỏi
Khi em muốn buông chỉ xin anh đừng nói
Hãy ôm lấy em xoa hết mọi tổn thương. 


Sẽ là hành trình của thử thách, niềm tin
Nên em chỉ mong chúng mình cùng cố gắng
Chẳng mong mỗi ngày đều trôi qua bình lặng
Mà dẫu khó khăn nhưng tay nắm chẳng rời.

Sưu tầm