Gương sáng điển hình SPT tháng 1/2015

0
1239
 1. Truong The HungÔng Trương Thế Hùng – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS
 • Thành tích: Tích cực tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công tác hoàn công, quyết toán các công trình thi công ngoài SPT.
 • Mức biểu dương: 500.000 đ.

 

 

 1. Ông Hà Bình Dương – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trung tâm STS
 • Thành tích: Tích cực tham gia và hoàn thành tốt công tác hoàn công, quyết toán công trình VTVCab khu vực quận Tân Bình.
 • Mức biểu dương: 500.000 đ.
 1. Bà Hà Thị Cẩm Thu – Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ, Trung tâm IPT
 • Thành tích: Tích cực tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Mức biểu dương: 500.000 đ.

 

 1. Nguyen Quoc HuyÔng Nguyễn Quốc Huy – Tổ trưởng Tổ Dịch vụ, Phòng Vận hành – Khai thác, Trung tâm IPT
 • Thành tích:Tích cực tham gia và hỗ trợ đồng nghiệp xử lý hiệu quả các sự cố liên quan đến băng thông rộng.
 • Mức biểu dương: 500.000 đ.

 

 

 

Bui Tan Phat

 1. Ông Bùi Tấn Phát – Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ Khách hàng, Phòng Kỹ thuật, Trung tâm SST
 • Thành tích: Tích cực trong công tác, xử lý nhanh chóng sự cố cho khách hàng, hỗ trợ tích cực trong việc lắp đặt dịch vụ S-Wifi.
 • Mức biểu dương: 500.000 đ.

 

 

Công tác biểu dương và nêu gương sáng điển hình hàng tháng được phát động nhằm phát huy hơn nữa tinh thần thi đua công tác trong toàn thể CB-CNV SPT; đồng thời động viên, khuyến khích và khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, có những hoạt động và thành tích tốt trong tháng, đóng góp hiệu quả vào thành quả và hình ảnh Công ty.