32 đơn vị, tập thể và 308 cá nhân được vinh danh năm 2014

0
562

Đầu tháng 02/2014 vừa qua, ông Hoàng Sĩ Hóa – Tổng Giám đốc SPT đã ký quyết định biểu dương và khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phong trào thi đua “45 ngày tăng tốc” của Công ty.

Theo Ban Lãnh đạo SPT, trong năm qua mặc dù còn không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CB-CNV Công ty, SPT đã đạt được một vài thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, những đơn vị, cá nhân được biểu dương và khen thưởng lần này là những đơn vị, cá nhân đã có nhiều cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Được biết, theo quyết định này, có 10 đơn vị được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 25 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về phía cá nhân có 133 cá nhân xuất sắc và 175 cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

K. T

[fblike layout=”button_count” show_faces=”true” action=”like”][googleplusone size=”small”][tweet layout=”horizontal”]