Thưởng để “treo” hay để “trao”?

0
564
Nhiều công ty trong khủng hoảng truyền thông thường sử dụng hình thức “treo thưởng” để trấn an dư luận…