SPT đào tạo nhận thức ISO 9001: 2015

Trong ngày 27 và 28/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn đã tổ chức 2 buổi đào tạo về Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 cho các cán bộ lãnh đạo công ty tại Tp. HCM.

0
742

Trong ngày 27 và 28/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn đã tổ chức 2 buổi đào tạo về Hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 cho các cán bộ lãnh đạo công ty tại Tp. HCM.

Đây là chương trình đào tạo dựa trên mục tiêu chung của công ty là xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo vận hành công việc đồng bộ, chặt chẽ, gọn nhẹ và đảm bảo tính hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

Lớp học kéo dài trong 4 buổi, mỗi khóa 2 buổi với không khí rất sôi nổi. Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức chung và các yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và phần thực hành liên quan đến nhận thức rủi ro, mối nguy, các biện pháp kiểm soát rủi ro và các bước xây dựng hệ thống quản lý theo tình hình thực tế tại SPT.