Liệu công việc của bạn có bị thay thế bởi máy móc?

0
619

Một đặc trưng quan trọng của Cách mạng công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là việc ứng dụng công nghệ tự động, robot, và trí tuệ nhân tạo (A.I). Xu hướng này có thể làm giảm số lượng việc làm dành cho con người. Ai sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Từ nay đến 2030, người lao động sẽ cần phải phát triển những kỹ năng nào để bắt kịp với sự thay đổi này? Một báo cáo gần đây của Viện Tư vấn Toàn cầu McKinsey đã cố gắng trả lời những câu hỏi này.

Kỹ năng làm việc trong thế giới tự động hóa

Báo cáo chia tất cả các kỹ năng làm việc ra năm loại chính: thể chất và thủ công; nhận thức cơ bản; nhận thức chuyên sâu; xã hội và cảm xúc; và kĩ năng công nghệ. Bài báo cáo sau đó phân tích sự thay đổi trong tổng số giờ được dùng để thực hiện các kỹ năng đó từ nay đến năm 2030.

Hai kỹ năng được dự đoán là sẽ có nhu cầu giảm mạnh nhất ở Mỹ và Tây Âu là các kỹ năng thủ công đơn giản và nhận thức cơ bản. Nói cách khác, những công việc cần chủ yếu hai kỹ năng này có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Các kỹ năng thể chất và thủ công có thể xuất hiện trong các công việc không đòi hỏi nhiều kỹ năng như tài xế hoặc công nhân lắp ráp dây chuyền cũng như các công việc lành nghề như y tá và thợ điện. Kỹ năng nhận thức cơ bản lại cần thiết đối với các công việc như nhân viên thu ngân, người đánh máy và thư ký.

Bài báo cáo cho thấy, tổng số giờ thực hiện các công việc thủ công và thể chất ở Mỹ vào năm 2030 sẽ giảm 11% trong số 90 tỷ giờ trong năm 2016. Tương tự, 113 tỷ giờ làm việc thủ công hiện tại của Tây Âu sẽ giảm 16% vào năm 2030.

Tương tự như vậy, số giờ dành cho các công việc cần dùng kĩ năng nhận thức cơ bản sẽ được cắt giảm lần lượt là 14% và 17% ở Hoa Kỳ và Tây Âu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự thay đổi sẽ không diễn ra đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau. “Ví dụ, nhu cầu cho các kỹ năng thể chất sẽ gia tăng trong ngành y thế, ngay cả khi nhu cầu với các kỹ năng này có thể giảm trong ngành sản xuất và các lĩnh vực khác,” – kết luận bởi bài báo cáo.

Ngược lại, báo cáo cho thấy sẽ có sự gia tăng nhu cầu đáng kể đối với ba bộ kỹ năng còn lại.

Thích ứng với thế giới mới

Kỹ năng nhận thức chuyên sâu được sử dụng bởi các bác sĩ, kế toán, nhà phân tích nghiên cứu, nhà văn và biên tập viên. Những ngành nghề này đòi hỏi kỹ năng viết và đọc hiểu, kỹ năng định lượng và thống kê, tư duy phản biện và xử lý thông tin phức tạp.

Kỹ năng xã hội và cảm xúc hoặc “kỹ năng mềm”, bao gồm kỹ năng giao tiếp và đàm phán nâng cao, khả năng thấu cảm, khả năng học hỏi liên tục, để có thể thích ứng và quản lý người khác. Những kỹ năng này rất cần thiết cho các mục đích phát triển kinh doanh, lập trình, đáp ứng khẩn cấp và tư vấn.

Kỹ năng công nghệ bao gồm kỹ năng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, kỹ thuật và nghiên cứu. Đây là các kỹ năng rất cần thiết đối với ứng viên, trong tình hình các công ty đang ngày càng tìm kiếm các nhà phát triển phần mềm, kỹ sư, các chuyên gia khoa học và máy móc.

Theo báo cáo, nhu cầu với các kỹ năng nhận thức chuyên sâu hơn như sáng tạo, tư duy phản biện và đưa ra quyết định, và xử lý thông tin phức tạp, sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ lũy tiến đến năm 2030.

Nhu cầu với các kỹ năng nhận thức chuyên sâu hơn như sáng tạo, tư duy phản biện và đưa ra quyết định, và xử lý thông tin phức tạp, sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ lũy tiến đến năm 2030.

“Nhu cầu đối với khả năng sáng tạo ngày càng tăng đối với nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm sự phát triển của các chiến lược tiếp thị chất lượng cao. Việc xử lý thông tin phức tạp gia tăng tương ứng với nhu cầu nhận thức xu hướng thị trường và môi trường pháp lý – điều ảnh hưởng đến hoạt động của công ty hoặc nhu cầu cần hiểu rõ và giải thích cho khách hàng những chi tiết kỹ thuật về sản phẩm và dịch vụ của công ty.”

Nhu cầu về kỹ năng xã hội và cảm xúc ở Hoa Kỳ và Tây Âu sẽ tăng lần lượt là 26% và 22% vào năm 2030.

Tuy nhiên kỹ năng có nhu cầu tăng cao nhất chính là kỹ năng công nghệ: 60% ở Hoa Kỳ và 52% ở Tây Âu.

Sự cạnh tranh đối với các nhân viên có kỹ năng cao sẽ tăng lên, trong khi sự dịch chuyển (mất việc, chuyển việc hoặc thiếu việc làm) sẽ xảy ra chủ yếu với các lao động có kỹ năng thấp, góp phần làm nghiêm trọng thêm bất bình đẳng trong thu nhập và giảm số lượng các công việc trả lương trung bình. Các công ty phát biểu rằng những nhân viên có kỹ năng cao sẽ dễ tuyển dụng, đào tạo và dễ được tăng lương hơn” – theo như báo cáo.

Theo BrandsVietnam