Nhắm Mắt Lại Để Mở Tâm Trí

0
925

Nhắm Mắt Lại Để Mở Tâm Trí

“Tầm nhìn của bạn sẽ trở nên sáng rõ chỉ khi nào bạn nhìn vào bên trong tâm hồn mình. Kẻ nào nhìn ra bên ngoài tức kẻ đó đang mơ. Ai nhìn vào bên trong thì người đó sẽ thức tỉnh.”

Nội dung tập sách Nhắm Mắt Lại Để Mở Tâm Trí:

1. Chương Một – Bắt đầu bằng những câu hỏi – đề cập đến những câu hỏi phổ biến, giúp bạn loại bỏ những nghi ngờ hay bối rối, và giải thích những gì bạn có thể nhận được từ việc thực hành thiền đều đặn.

2. Chương Hai – Chăm sóc “Chú Lừa” – tiết lộ những bí mật mà các Yogi sử dụng từ hàng ngàn năm để giữ cho cơ thể họ khỏe khoắn và mạnh mẽ khi thực hành thiền.

3. Chương Ba – Nhắm mắt lại – làm rõ bước đầu tiên của việc thực hành thiền – an bình tâm trí và đưa sự chú ý hướng vào Bản Ngã bên trong.

4. Chương Bốn – Sự tập trung – nói về sự tập trung, và ý nghĩa của việc tập trung vào thời khắc hiện tại.

5. Chương Năm – Chân ngôn: bài ca của thế giới nội tâm – diễn giải về khoa học âm thanh và vai trò của âm thanh và ngôn ngữ trong việc nâng cao trạng thái ý thức.

6. Chương Sáu – Mở tâm trí: Cái tôi và Tâm trí – khám phá những mức độ khác nhau của ý thức và minh họa tầm quan trọng của thái độ trong việc định hướng cuộc sống.

7. Chương Bảy – Nghiệp: Hãy là chính mình – Mọi người đều là chính họ – soi sáng những khái niệm thường bị hiểu lầm, và làm rõ cách mà hành động của chúng ta tác động đến tâm trí.

8. Chương Tám – Hãy mở mắt ra – thảo luận cách mà chúng ta có thể áp dụng những thấu hiểu bên trong qua việc thực hành thiền, đem đến những lợi ích cho xã hội và cho thế giới.