Khoảng cách giàu nghèo “1 ngày và 10 năm”

0
133
Việt Nam vấp phải bài toán khó về khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng.