Thế hệ Y: Lực lượng lao động chủ lực trong tương lai

0
572

Thế hệ Y là cụm từ để chỉ những người trẻ trong độ tuổi 20-30. Dự báo đến năm 2025, thế hệ này chiếm tới 75% lực lượng lao động toàn cầu.

Thế hệ Y chỉ những người sinh ra từ năm 1981 đến năm 2000. Đây là thế hệ tiếp nối thế hệ X, những người sinh ra từ năm 1965 đến năm 1980.